Historie

Villa Weijpoort ligt op historische grond. Al aan het begin van onze jaartelling vormde de rivier de Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Iets ten zuiden van Villa Weijpoort liep de Romeinse heerweg, de Limes. Hier was de grens tussen de Germanen in het noorden en de Romeinen en de Batavieren in het zuiden. De Romeinse Castella vormden de versterkte vestingen om de omgeving te bewaken. In het Archeon in Alphen aan de Rijn kunt u een Romeinse Wijk bezoeken met veel informatie over deze periode uit de historie. Vanaf ongeveer het jaar 1000 is men de omgeving in cultuur gaan brengen. Het slotenpatroon is in de eeuwen daarna ontstaan. De lintbebouwing zoals u die langs de Weijpoort vindt is toen ook ontstaan. Dit gebied wordt wel aangeduid als een cultuurhistorisch kroonjuweel.

Het dorpje Nieuwerbrug is gesticht in 1651 met een brug over de Oude Rijn, zoals het riviertje toen al heette. In 1655 werd het jaagpad, pal langs de Weijpoorthoeve en Villa Weijpoort, aangelegd. Hier kwam dagelijks de trekschuit tussen Utrecht en Leiden langs, getrokken door een paard; het zogenaamde ”jagen”. Hier ligt de oorsprong van het woord jaagpad. Nu vormt het jaagpad een onderdeel van verschillende fiets- en wandelroutes. Ook is het een onderdeel van de Koningsroute die van Den Haag tot Paleis Het Loo in Apeldoorn loopt.

In het rampjaar 1672 is er in deze omgeving vreselijk door de Fransen huisgehouden. De Oude Hollandse Waterlinie stond weliswaar onder water maar door de strenge vorst was het water bevroren. De verdediging liet het afweten en de Fransen hadden vrij spel, waarbij in deze omgeving ca. 3000 panden in brand werden gestoken. En alles wat niet mag, maar in een oorlog wel gebeurt, vond hier plaats. Ook de Weijpoort Hoeve is toen platgebrand maar in de jaren daarna weer herbouwd. Deze ramp was reden om in 1673 de Wiericker Schans te bouwen als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De Wiericker Schans ligt op enkele honderden meesters afstand van Villa Weijpoort. De Schans is nu in gebruik als congres- en vergadercentrum.

wierickerschans